logo
NL
Onze privacyvoorwaarden

Assessment Academy ontwikkelt oefentesten om sollicitanten zo goed mogelijk voor te bereiden op assessments/psychologische testen

Welke persoonsgegevens verzamelen we nu juist allemaal?

 • Gegevens die je zelf aan ons meedeelt

Indien je bij ons een account aanmaakt voor een ‘free trial’ of een betalend account, dan zijn we wettelijk verplicht om je betalingsgegevens en andere bijkomende gegevens te verwerken om zo onze service te verlenen.

Dit zijn dan je naam, je e-mailadres en je antwoorden op de vragen van de test.

Als je met ons contact opneemt, verzamelen we uiteraard ook die gegevens om je vraag of klacht te kunnen beantwoorden. Dit kan dan via ons contactformulier, via telefoon, mail of sociale media. Hier worden dan je naam en eventueel e-mailadres, telefoonnummer en je vraag en/of klacht verwerkt.

Indien je je enkel wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, in dat geval wordt enkel je e-mailadres bijgehouden.

 • Gegevens die wij verzamelen

Als je gebruik maakt van ons platform, dan verzamelen wij extra gegevens. Dit om onze service naar jou te verhogen en vooral om het gebruik van onze diensten te kunnen garanderen en je beleving te optimaliseren.

Dit kan bv. het aantal keren zijn dat je met ons contact hebt opgenomen, via welk kanaal en hoe we je hebben voortgeholpen.

Maar ook de resultaten en historiek van je testen. Deze resultaten zijn objectieve resultaten per vraag. De resultaten met antwoorden krijg je telkens te zien na het afnemen van de test. Hierdoor kan je ook meerdere malen de test opnieuw afnemen en je beter voorbereiden.

Als je nog geen geregistreerd gebruiker bent, maar wel met ons contact hebt opgenomen, dan verzamelen wij jouw gegevens voor de opvolging van jouw vraag.

Om de gebruikerservaring te verhogen en om te weten hoe onze website gebruikt wordt, verzamelen we gegevens op de website via cookies. Welke cookies we gebruiken kan je lezen onder ‘Ons cookiebeleid’.

 • Gegevens die wij ontvangen van derden

Soms ontvangen wij ook gegevens van derde partijen om de dienstverlening voor jou beter te maken. Zo maken wij gebruik van een extern betaalplatform, om jou een veilige betaling te verzekeren, en van een mailingplatform. De gegevens die we hiervan ontvangen zijn zeer beperkt en enkel in dat kader dit kan dan gaan over je rekeningnummer en je credit card- gegevens.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van Assessment Academy, als verantwoordelijke voor de verwerking.

Wij verzamelen jouw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te kunnen garanderen en optimaliseren. Dit kan dan gaan omtrent het opvolgen van je account en dus je ‘contract’. Maar ook omtrent de vraag die je ons stelt of de klacht die je indient (contract)

 • Om je informatie te sturen in verband met nieuwe testen en producten, updates of eventuele promoties.

Indien je bij ons een account aanmaakt en dus klant bij ons bent, dan sturen wij in dat kader communicatie omtrent updates van testen en het beschikbaar zijn van nieuwe testen. Zo kan je je traject eventueel verderzetten en weet je wat de opvolging is van de testen die je eerder hebt afgelegd (gerechtvaardigd belang)

Indien je (nog) geen account hebt, kan je ons altijd aangeven om nieuws te ontvangen. Dit kan via het contactformulier of via mail (toestemming).

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals boekhoudkundige, fiscale en juridische verplichtingen (wettelijke verplichtingen)

Hoe lang bewaren wij nu al die gegevens?

We bewaren je gegevens niet allemaal even lang. We moeten nl. ook rekening houden met wettellijke bewaartermijnen.

De gegevens die enkel nodig zijn voor het gebruik van het platform en dus om de testen te kunnen doen, worden telkens max. 1 jaar na het aflopen van je laatste test bijgehouden. Nadien worden je account en bijhorende testresultaten verwijderd.

We houden deze termijn aan zodat je in dat jaar snel kan herstarten in je bestaande account en je jouw historiek nog kan inzien. Ook houden we je dan op de hoogte van de nieuwe testen die beschikbaar zijn.

Indien je geen account hebt, maar met ons contact hebt opgenomen voor bv. meer info; dan verwijderen we jouw gegevens 1 jaar na het laatste contactmoment.

Voor wat betreft de wettelijke verplichtingen: dit betreft onder meer de contractdata. Hierbij is er een verplichte termijn van 7 jaar van toepassing voor België. Voor de juridische gegevens bij geschillenkwesties, dienen gegevens 10 jaar bijgehouden te worden na beïndiging van je account. Dit gaat dan enkel over je account, de bijhorende betalingen en klachten. Deze gegevens zijn beperkt toegankelijk en worden enkel voor dit doel gebruikt. Nadien worden deze gegevens gewist.

Geven wij jouw gegevens door aan derde partijen?

Jouw gegevens worden enkel doorgegeven als het noodzakelijk is om jou onze service te kunnen bieden. Zij werken m.a.w. in onze opdracht als dienstverlener. Wij gaan enkel de data doorgeven die zij nodig hebben om de dienst te kunnen uitvoeren. Uiteraard zien wij er mee op toe dat ze jouw gegevens veilig en respectvol verwerken. Een voorbeeld hiervan is onze betaalserviceprovider, de mailing tool enz.

Wij geven ook geen testresultaten door aan derde partijen. Deze worden enkel in het platform bewaard en verwerkt.

Wij verkopen onder geen geval je gegevens aan derde partijen.

Hoe beveiligen wij al deze persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om de persoonsgegevens te beschermen, dit tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens op computersystemen die beperkte toegang hebben en voldoende beveiligd zijn. Ook voorzien wij dat enkel geselecteerde mensen toegang hebben tot bepaalde data die enkel en alleen voor de uitoefening van hun dienstverlening nodig zijn. Paswoorden worden geëncrypteerd en kunnen wij niet lezen. Indien je je paswoord vergeten bent, dien je zelf een nieuw paswoord aan te maken via je account.

Welke rechten heb je allemaal?

 • Toegang en inzage tot jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om een inzage en toegang te vragen in de gegevens die we al dan niet van jou verzamelen en waarom we dit juist doen. Ook indien deze gegevens verkregen zouden zijn van derde partijen. Wij zorgen ervoor dat deze informatie duidelijk is.

 • Correctie van jouw gegevens: zijn jouw gegevens niet juist, onvolledig of ongepast? Dan mag je dit laten rechtzetten. Ben je verhuisd, heb je een nieuwe e-mailadres, laat het ons weten zodat we onze service kunnen verderzetten.

 • Wissing van jouw gegevens: je kan in bepaalde gevallen je gegevens laten wissen. Dit als je bv. je toestemming intrekt voor het ontvangen van commerciële mails of als de gegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt of wanneer het wettelijk afdwingbaar is. Aangezien we ook heel wat wettelijke verplichtingen hebben, kunnen we niet altijd alle gegevens wissen.

 • Bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens: in bepaalde gevallen kan je aangeven dat je gegevens niet verwerkt mogen worden. Dit kan zijn bv. als de verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang, in geval van profileren (die niet in verband staat met je account) of in geval van direct marketing en profilering.

 • Recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens: indien jouw gegevens niet juist blijken te zijn en we moeten deze rechtzetten, dan kan je de verwerking van jouw gegevens ondertussen laten beperken. Je kan dit recht ook gebruiken indien de verwerking onrechtmatig is, maar de gegevens niet wil laten wissen. Of in het geval dat het gerechtvaardigd belang waarnaar wij verwijzen ongegrond is en je recht op bezwaar tegen de verwerking nog niet is afgerond.

 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: je kan je verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering en hier tussenkomst voor vragen. Je kan dit recht niet uitoefenen als het besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en dus hier voor je account of indien je hiervoor toestemming geeft. Door een account aan te maken ga je dus m.a.w. akkoord met het automatisch toekennen van een testresultaat. We willen je ook al informeren dat de vragen altijd een zelfde uitkomst hebben en dus geen resultaat zijn van een profilering. Het eindresultaat zal dus hetzelfde zijn van iemand anders die dezelfde antwoorden heeft gegeven.

 • Overdraagbaarheid van de gegevens: indien je wenst, kan je je gegevens opvragen in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm. Dit geldt enkel voor de gegevens die je ons zelf hebt gegeven op basis van toestemming of bij het aanmaken van een account.

Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze privacyverantwoordelijke (zie punt 10).

Ons cookiebeleid

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die worden verzameld op je eigen toestel zodat je bij een volgend bezoek aan een website als gebruiker wordt herkend. Dit doen we vooral om het gebruiksgemak te verhogen en te optimaliseren. Er bestaan heel wat soorten cookies, die telkens een andere soort functie hebben.

Wijzelf gebruiken geen cookies om persoonsgegevens te verzamelen, deze gegevens worden geanonimiseerd en worden bijgevolg ook niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Wij gebruiken de gebruiksgegevens, die volledig anoniem zijn, voor analyse en onderzoek en dus om de gebruikservaring te verhogen.

Wij zetten alleen functionele en analytische (statistische) cookies in. Deze zorgen ervoor dat onze website goed werkt.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld om je te onthouden bij een volgende aanmelding bij jouw account. Zo hoef je niet opnieuw in te loggen.

Analytische cookies zorgen ervoor dat jouw gebruikerservaring van onze website verhoogd kan worden, aangezien die gebaseerd zijn op de analyse hoe bezoekers onze website gebruiken (bv. Google Analytics).

Wijzigingen privacybeleid

We evolueren uiteraard graag mee met onze tijd en zoeken constant naar nieuwe testen en verbeterpunten. Hierdoor kan het zijn dat we ons privacybeleid zullen moeten updaten omdat er bv. nieuwe verwerkingsactiviteiten plaatsvinden. Je kan onderaan de datum terugvinden van de laatste wijzigingen.

Wens je extra info?

Indien je je rechten wilt uitoefenen of bij klachten, kan je terecht bij onze privacyverantwoordelijke via het e-mailadres privacy@assessmentacademy.com

Je kan ook altijd voor klachten terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00. contact@apd-gba-be en www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Laatste update privacybeleid: 25 juni 2020

Assessment Academy (Ihsorak BVBA)

Bergsgoorstraat 9, 2560 Nijlen
BTW nummer 0683.586.021

Cookiebeleid